Praxe, stáže

ODBORNÉ STÁŽE PRO STUDENTY VOŠ/VŠ A PROFESIONÁLY 

Kontakt: spektrum.prevence@kolping.cz, 774 419 047

POKYNY PRO POSKYTOVÁNÍ STÁŽÍ A PRAXÍ 

Za celý proces koordinování stáží a praxí zodpovídá vedoucím určený koordinátor/koordinátorka stáží a praxí. Vedoucí centra rozhoduje o přijetí/nepřijetí stážisty. Stáž v programech primární prevence může vykonávat pouze osoba předem seznámena s etickými a jinými zásadami při výkonu odborné stáže (Etický kodex pracovníků Centra primární prevence Spektrum, s Úmluvou o právech dítěte, s pravidly minimálního bezpečí a ostatními směrnicemi, které upravují podmínky provozu CPP Spektrum a jsou důležité pro výkon stáže), s pravidly bezpečnosti práce, vše je vloženo do složky stážisty.

Stážista vždy pracuje pod odborným vedením koordinátora stáže Centra primární prevence Spektrum. Uvedený harmonogram je základním rámcem pro uskutečnění stáže. Dle potřeb pracoviště a stážisty je možné ho upravit. Pokud není uvedeno jinak, za jednotlivé položky v harmonogramu zodpovídá koordinátor stáží. 


Každý stážista může být pověřen koordinátorem stáže během průběhu stáže zpracovat individuální projekt. Jeho rozsah a zaměření se řídí individuálně dle zájmu daného stážisty (např. se může jednat o zpracování kasuistiky, rozhovoru), který stážista použije ve své diplomové práci či další praxi. Projektem může být také pozorování vycházející z cíle stáže. 

 

  • Centrum primární prevence Spektrum
  • Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
  • mob: 774 419 047

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Centrum primární prevence Spektrum
Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
mob: 774 419 047

Mgr. Petra Nováčková
vedoucí Centra primární prevence
petra.novackova@kolping.cz

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22
591 01, Žďár nad Sázavou
www.kolping.cz

Podporují nás: