Pro rodiče

Rodiče jsou o našich programech informováni prostřednictvím školy.

Posláním námi poskytovaných programů primární prevence je podporovat připravenost dětí a mládeže z regionu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod v zodpovědném rozhodování, a tím jim pomáháme hledat východisko ze složitých životních situací.  

Cílem těchto programů je rozvoj sociálních dovedností jako je asertivita, efektivní komunikace při řešení konfliktů, týmová spolupráce, posilování sebejistoty, vyjadřování, sdílení emocí, zdravý způsob života, nabízení pozitivních alternativ trávení volného času, podpoření protidrogových postojů a norem.

Naše programy jsou certifikovány MŠMT, což zajišťuje jejich odpovídající kvalitu a odbornost.

S cílovou skupinou pracujeme v komunitním kruhu za použití dramatické výchovy, interaktivních a prožitkových technik, sociálně psychologických her, výkladu, artetechnik, řízené diskuze a zpětné vazby. Do programu vstupují dva lektoři, programu je přítomen třídní učitel. Programy se realizují dvakrát během školního roku. Probíhají tři vyučovací hodiny. Vždy se pracuje s celým třídním kolektivem.

Přehled dvoublokových programů naleznete v následujícím odkaze -> PDF Nabídka programů 20232024

  • Centrum primární prevence Spektrum
  • Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
  • mob: 774 419 047

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Centrum primární prevence Spektrum
Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
mob: 774 419 047

Mgr. Petra Nováčková
vedoucí Centra primární prevence
petra.novackova@kolping.cz

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22
591 01, Žďár nad Sázavou
www.kolping.cz

Podporují nás: