Pro školy

CO NABÍZÍME V RÁMCI CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Nabízíme programy: 

  • všeobecné primární prevence, které jsou určené třídním kolektivům, kde chceme zamezit nebo oddálit rizikové chování v průběhu školní docházky. Programy se zaměřují na podporu protektivních faktorů zdraví v bio-psycho-sociální rovině, zdravého životního stylu a omezování rizikových faktorů.  
  • selektivní primární prevence, které jsou určené třídním kolektivům, které jsou ve vyšší míře ohroženy rizikovým chováním, případně se rizikové chování v kolektivu již objevuje. V programu nejčastěji řešíme témata týkající se vztahových potíží mezi spolužáky, kázeňské potíže, neschopnost spolupracovat, problematické vztahy mezi žáky/studenty a učiteli, užívání návykových látek a další rizikové chování. 

Co mohou přinést programy primární prevence? 

  • Cílem primární prevence je předcházet rizikovým jevům. Během programů pomocí zážitkových technik, reflexí a různých aktivit připravíme prostředí pro otvírání různých témat, o kterých žáci přemýšlí a která zažívají. Snažíme se představit témata tak, aby žáci vždy viděli více možností řešení a byli informováni o důsledcích rizikového jednání.  
  • Programy nehodnotí práci pedagoga ani nedokáží „spravit“ třídu, se kterou se náročně komunikuje. Dokážeme ale vstoupit do kolektivu a dát prostor novým nápadům, novým návrhům a novým zážitkům, které mohou pomoci žáky více propojit, dát si vzájemně prostor k vyjádření svých představ a v důsledku dát impulz začít vztahy ve třídě měnit.

Kdy zvolit program selektivní primární prevence? 

Pokud jsou v kolektivu již přítomny rizikové jevy nebo jsou ve třídě velmi náročné vztahy a obtížná komunikace, raději si objednejte selektivní primární prevenci. Pokud už vaše třída potřebuje specifický způsob, všeobecný preventivní program by nebyl efektivní.
V rámci selektivních programů vstupují do třídy třikrát s tříhodinovým programem naše zkušené lektorky, program přizpůsobují přímo konkrétní třídě a je zde také větší prostor pro komunikaci s vedením a pedagogy. Máme zkušenost, že žáci se pak stejně snaží otevřít a řešit situaci své třídy než téma všeobecného programu nebo se naopak žáci uzavřou a na zvolené téma nereagují. Nevhodně zvolený program tedy problém ani atmosféru ve třídě nemá šanci zlepšit.
Jsme certifikované zařízení poskytující komplexní a dlouhodobé programy primární prevence rizikového chování v třídních kolektivech ZŠ a SŠ v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Žáky doprovázíme na cestě dospíváním, která je plná nejistot a pokušení. Školám a pedagogům nabízíme pomoc při řešení složitých situací, informace a konzultace.  

Přehled dvoublokových programů naleznete v následujícím odkaze -> PDF Nabídka programů 20232024  

 

  • Centrum primární prevence Spektrum
  • Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
  • mob: 774 419 047

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Centrum primární prevence Spektrum
Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
mob: 774 419 047

Mgr. Petra Nováčková
vedoucí Centra primární prevence
petra.novackova@kolping.cz

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22
591 01, Žďár nad Sázavou
www.kolping.cz

Podporují nás: