Síť návazné péče

Doporučené internetové odkazy jako součást návazné práce s třídním kolektivem 

Primární prevence: 

www.msmt.cz/socialni-programy/prevence 

https://www.nzip.cz/modul/prevence-zdravy-zivotni-styl  

Když dítě potřebuje pomoc: 

https://www.linkabezpeci.cz/en/ 

https://www.ditekrize.cz/ 

https://www.spondea.cz/cz 

V Česku existuje pouze jediné zařízení specializované na akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí na psychotropních látkách – Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (ambulantní a lůžková péče pro děti
do 18 let). Pro děti s povinnou školní docházkou je zajištěna výuka. www.nmskb.cz 

Informace pro pedagogy: 

https://zapojmevsechny.cz/ 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence 

https://www.npi.cz/ 

https://www.jsns.cz/

Informace pro rodiče: 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php 

https://www.rodicovskalinka.cz/ 

https://www.dumtriprani.cz/ 

https://www.aperio.cz/ 

https://www.respektuj18.cz/

  • Centrum primární prevence Spektrum
  • Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
  • mob: 774 419 047

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Centrum primární prevence Spektrum
Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
mob: 774 419 047

Mgr. Petra Nováčková
vedoucí Centra primární prevence
petra.novackova@kolping.cz

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22
591 01, Žďár nad Sázavou
www.kolping.cz

Podporují nás: