Reference

Co na naše programy říkají žáci?
„Já si s sebou odnáším informace o tom, že třeba někomu ubližujeme a ani si to neuvědomujeme a je dobré se nad tím zamyslet; uvědomila jsem si, jak je důležité se k sobě chovat hezky; co na sobě můžu změnit.“ 6. třída 

„Odnesl jsem si z tohoto programu, že máme každý svá práva a že máme i své povinnosti.“ – 3. třída 

„Že je důležité mít rád sám sebe a že pokud chceme mít rádi ostatní, musíme začít tím, že začneme mít rádi sami sebe.“ – 7.třída 

Různé pohledy na situace a názor na situaci jde vždycky změnit.“ – 1.ročník SŠ 

„Odvahu říct někomu, že ho mám ráda; Nebojím se tolik bavit s holkami; Že nezáleží, jak kdo vypadá, ale jaký je uvnitř.“ – 8. třída 

„Že jsem se třeba dozvěděla něco nového, s čím se setkali moji spolužáci, jak se zachovat, když potkám někoho s NL a jak to poznat; Že nebudu brát drogy a že mám fakt dobrou třídu, která si pomáhá a podporuje.“ – 7. třída 

„Informace o nebezpečnosti některých zdánlivě neškodných látek; jak vypadá opilý člověk a s čím počítat třeba na párty, kde budou opilí lidé; jako třída jsme se lépe poznali, náš kolektiv se zlepšil.“ – 8. třída 

„Hrozně se mi to líbilo, jsem ráda, že jsme si tady ovšem promluvili a byla bych ráda, kdybyste přijeli ještě jednou.“ – 5. třída  

Jaké poznatky si odnáší učitelé?
„Oba programy byly velmi dobře připravené se spoustou podnětných aktivit, které dětem umožnily se poznat lépe než jen při učení nebo o přestávkách. Děti znám teprve tři čtvrtě roku a i pro mě bylo přínosné poznat je více v jiných situacích a vyslechnout si jejich názory.“- třídní učitelka, 6.třída 

„Během programu nebyl problém se spoluprací, všichni se dokázali zapojit. Během aktivity skládání se plně projevila dynamika kolektivu.“ – třídní učitel, 7.třída 

„S programem jsem byla velmi spokojena. Zcela naplnil mé očekávání. Velmi oceňuji rozbor programu a konzultaci s lektorkami po skončení programu.“ – třídní učitelka, 6.třída 

„Program byl velmi přínosný, žáci si mnoho věcí uvědomili, pojmenovali, jistě povede k ještě lepšímu klimatu ve třídě.“ – třídní učitelka, 4. třída 

„Moc hezké, děti spolupracovaly, vyjádřily své pocity otevřeně a byly aktivní. Děti se otevřely a mluvily o tom, co se jim líbí/ nelíbí, což velmi oceňuji.“ – třídní učitelka, 6. třída 

„Dle mého názoru byl program vysoce odborně vedený, dopodrobna připravený, rozmanitý.“ – třídní učitelka, 1.ročník SŠ  

„Žáci byli poměrně hodně otevření. Bavily je aktivity. Velmi pozitivně mě překvapili při oceňování jeden druhého.“ – třídní učitelka, 8. třída 

„Děti se zapojovaly spontánně do programu, s důvěrou. Pracovaly se zájmem. I si uvědomily, že je dobré pracovat v kolektivu, kde se děti k sobě chovají kamarádsky.“ třídní učitelka, 3. třída 

  • Centrum primární prevence Spektrum
  • Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
  • mob: 774 419 047

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Centrum primární prevence Spektrum
Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
mob: 774 419 047

Mgr. Petra Nováčková
vedoucí Centra primární prevence
petra.novackova@kolping.cz

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22
591 01, Žďár nad Sázavou
www.kolping.cz

Podporují nás: